Thư viện xanh

Thư viện xanh

Vào lúc 14h ngày 4/10/2017 thư viện trường phối hợp với thư viện huyện tổ chức cho toàn thể học sinh trường đọc sách. Một số hình ảnh      
Hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam”

Hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam”

Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 20–KHLT/TTVHTT- DTNT-THCS LHP ngày 30/3/2017, sáng ngày 20.4.2017, 04 tại Thư viện huyện Đức Trọng, Trường Phổ thông DTNT Đức Trọng đã phối hợp cùng với Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện…