Hưởng ứng phong trào ” Tư duy thời đại số “

Hưởng ứng phong trào ” Tư duy thời đại số “

Thực hiện công văn số 2271/SGDĐT-CNTT ngày 14 tháng 11 năm 2019 về việc triển khai Chương trình “Tư duy thời đại số” tại các đơn vị trường học, vào lúc 15 giờ ngày 11 tháng 01 năm 2020, trường PTDTNT…
Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

Thực hiện công văn số 26/KH-PGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2019 về Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019, trường PTDTNT THCS huyện Đức Trọng đã tổ chức những hoạt động thiết thực để hướng…
Lễ hội Halloween

Lễ hội Halloween

Thực hiện kế hoạch số 17/KHCM-DTNTĐT ngày 01/10/2018 của trường PTDTNT THCS huyện Đức Trọng về tổ chức Câu lạc bộ tiếng Anh, vào lúc 16g15 phút ngày 30 tháng 10 năm 2018, giáo viên phụ trách Câu lạc bộ tiếng…