Hoạt động Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Hoạt động Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

h16 (640 x 480)

 

DSC_0957 (640 x 480)

 

 

DSC_0956 (640 x 480)

 

 

DSC_0964 (640 x 480)

 

 

DSC_0965 (640 x 480)

 

 

DSC_0966 (640 x 480)

 

 

DSC_0969 (640 x 480)

 

 

DSC_0971 (640 x 480)

 

 

DSC_0975 (640 x 480)

 

h11 (640 x 480)

 

h8 (640 x 480)

 

h7 (640 x 480)

 

 

h4 (640 x 480)

 

h2 (640 x 480)

 

h12 (640 x 480)

 

DSC_0978 (640 x 480)

 

DSC_0981 (640 x 480)