Ngoại khóa tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, tác hại của hôn nhân cận huyết và tảo hôn

Một số hình ảnh trong buổi ngoại khóa 

 

Untitled

 

 

3

 

 

1

 

 

2

 

 

5

 

 

4