Thư viện xanh

Vào lúc 14h ngày 4/10/2017 thư viện trường phối hợp với thư viện huyện tổ chức cho toàn thể học sinh trường đọc sách.

Một số hình ảnh

 

DSC_0735 (Copy)

 

 

DSC_0750 (Copy)

 

 

DSC_0752 (Copy)

 

 

DSC_0746 (Copy)

 

 

DSC_0743 (Copy)

 

 

DSC_0740 (Copy)

 

 

DSC_0739 (Copy)

 

 

DSC_0735 (Copy)

 

 

DSC_0753 (Copy)