Đại hội Liên Đội năm học 2018 – 2019

Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh. Hôm nay, vào lúc 14h ngày 6/10/2018, được sự cho phép của Hội Đồng Đội Huyện, Ban giám hiệu nhà trường. Liên đội trường PTDTNT THCS Huyện Đức Trọng tiến hành tổ chức Đại Hội Liên Đội nhằm tổng kết những kết quả trong năm học 2017 – 2018 và đưa ra phương hướng hoạt động Đội trong năm học mới, năm học 2018 – 2019, đồng thời bầu ra ban chỉ huy Liên Đội mới để đảm trách các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của nhà trường trong năm học mới năm học 2018 – 2019.

Một số hình ảnh trong đại hội liên đội năm học 2018 – 2019

5

 

 

8

 

 

7

 

 

6

 

 

2

 

 

9

 

 

3

 

 

10

 

 

11