Chủ Nhật, 2023-02-05

Tổ Chức

DSC_0847 (640 x 480)
DANH SÁCH GIÁO VIÊN – CÔNG NHÂN VIÊN 
NĂM HỌC 2018 – 2019
Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ
1 Nguyễn Thị Tuyến 1976 Hiệu trưởng
2 Bùi Thị Kim Liên 1979 Phó hiệu trưởng
3 Phan Tất Hòa 1979 Phó hiệu trưởng
4 Lê Thị Thanh Thùy 1982 Giáo viên
5 Lê Thị Hoài Thu 1985 Giáo viên
6 Nguyễn Thị Quyên 1969 Giáo viên
7 Triệu Thị Thơ 1984 Giáo viên
8 Nguyễn Văn Hương 1968 Giáo viên
9 Trương Thị Thùy Dương 1983 Giáo viên
10 Đặng Thị Huỳnh 1982 Giáo viên
11 Trịnh Xuân Bình 1988 Giáo viên
12 Phạm Bảo Thùy 1984 Giáo viên
13 Đậu Thị Lâm 1983 Giáo viên
14 Huỳnh Duy Cường 1989 Giáo viên
15 Đoàn Thị Thu Thanh 1992 Nhân viên
16 Lê Thị Thu Sương 1977 Giáo viên
17 Ya Nguyễn Phương Uyên 1979 Giáo viên
18 Lê Thị Thanh Hà 1987 Giáo viên
19 Nguyễn Đăng Trường 1985 Giáo viên
20 Nùng Hoàng Châu Hân 1973 Giáo viên
21 Nguyễn Duy Đức 1975 Giáo viên
22 Phạm Hữu Thưởng 1981 Giáo viên
23 Phạm Thị Mỹ Châu 1980 Giáo viên
24 Liêng Hot Brenda 1979 Giáo viên
25 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 1978 Giáo viên
26 Nguyễn Thị Kim Thanh 1969 Nhân viên
27 Nguyễn Thị Thùy Hương 1979 Nhân viên
28 Vũ Thị Đính 1973 Nhân viên
29 Lê Thị Mai 1983 Nhân viên
30 Nguyễn Văn Thọ 1974 Nhân viên
31 Trịnh Thị Hoài Thu 1975 Nhân viên
32 Hồ Thị Mai 1973 Nhân viên
33 Nguyễn Thị Liên 1964 Nhân viên
34 Mai Thị Hạnh 1964 Nhân viên
35 Lê Thị Đông 1979 Nhân viên
36 Nguyễn Thị Thắm 1972 Nhân viên
37 Nguyễn Thị Thanh Loan 1981 Nhân viên

 

Sơ đồ tổ chức

BAN GIÁM HIỆU

1. Nguyễn Thị Tuyến (Hiệu trưởng)

2. Bùi Thị Kim Liên (Phó hiệu trưởng)

3. Phan Tất Hòa (Phó hiệu trưởng)

TỔ  TỰ NHIÊN

1. Trương Thị Thùy Dương
2. Đặng Thị Huỳnh(TT)
3. Trịnh Xuân Bình
4. Phạm Bảo Thùy
5. Đậu Thị Lâm
6. Huỳnh Duy Cường
7. Nguyễn  Duy Đức
8. Nùng Hoàng Châu Hân
9. Liêng Hót Blen Đa

10. Phạm Thị Mỹ Châu
11. Phạm Hữu Thưởng

TỔ  XÃ HỘI

1. Triệu Thị Thơ
2. Nguyễn Thị Quyên
3. Lê Thị Thanh Thùy
4. Lê Thị Hoài Thu
5. Nguyễn Văn Hương

6. Lê Thị Thu Sương
7. Ya Nguyễn Phương Uyên(TT)
8. Nguyễn Đăng Trường
9. Lê Thị Thanh Hà

10. Nguyễn Thị Mỹ Lệ

TỔ  VĂN PHÒNG

1. Đoàn Thị Thu Thanh
2. Lê Thị Thùy Hương (TT)
3. Vũ Thị Đính
4. Nguyễn Văn Thọ
5. Lê Thị Kim Thanh
6. Trịnh Thị Hoài Thu
7. Lê Thị Mai

TỔ  CẤP DƯỠNG

1. Hồ Thị Mai ( TT)
2. Nguyễn Thị Liên
3. Mai Thị Hạnh
4. Lê Thị Thu Đông
5. Nguyễn Thị Thắm
6. Nguyễn Thị Thanh Loan